Aanbevelingen over orale anticoagulantia
Open

alternatieven voor het advies van de Gezondheidsraad
Commentaar
06-07-2012
J.R.B.J. (Koos) Brouwers, Ele Visser en Maarten J. Beinema

Reacties (1)

Peter Engelfriet
07-08-2012 12:11

Nieuwe orale anticoagulantia

In dit artikel leveren Brouwers, Visser en Beinema commentaar op het recente Gezondheidsraadadvies over nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s). Ook stellen zij alternatieven voor het advies voor.
Als secretaris (PE) respectievelijk voorzitter (EB) van de commissie die het Gezondheidsraadadvies heeft opgesteld onthouden we ons hier van een reactie op de meeste stellingen in het commentaar en de voorgestelde alternatieven. Een discussie over de merites van de Nederlandse trombosediensten en over de plaats van trombocytenaggregatieremmers kan op andere plaatsen wel worden gevoerd. Wel willen we graag, ter voorkoming van misverstand, wijzen op een onjuiste  weergave door Brouwers et al. van een wezenlijk punt van het advies.
De commentatoren schrijven dat in het GR-advies gepleit wordt voor uitstel van de vergoeding van de behandeling met NOAC’s. Zoals zij correct citeren, stelt het GR-advies dat de NOAC’s behoren ‘deel uit te maken van het behandelarsenaal van de arts en ter beschikking te staan van de patiënt’.  Dat kan natuurlijk alleen maar als de middelen ook vergoed worden. Wel is het zo dat de GR-commissie aanbeveelt om gelijktijdig met de introductie (en vergoeding) van de nieuwe middelen nader onderzoek op te zetten naar de veiligheid en werkzaamheid van de middelen in de dagelijkse praktijk in Nederland. Een uitvoerige argumentatie voor de wenselijkheid van nader onderzoek is beschreven in het rapport en via het internet voor iedereen beschikbaar (http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201207antistollingsmid...).
Peter Engelfriet en Ernest Briët
Gezondheidsraad