Aanbevelingen over orale anticoagulantia
Open

alternatieven voor het advies van de Gezondheidsraad
Commentaar
06-07-2012
J.R.B.J. (Koos) Brouwers, Ele Visser en Maarten J. Beinema

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Expertise Centrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen, Utrecht.

Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, klinisch farmacoloog.

Patiëntenacademie, Den Haag.

E. Visser, directeur.

Deventer Ziekenhuis, Trombosecentrum, Deventer.

Dr. M.J. Beinema, arts.

Contactpersoon: prof.dr. J.R.B.J. Brouwers (jrbjbrouwers@live.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: J.R.B.J Brouwers is lid van de hoofdredactie van het Farmacotherapeutisch Kompas en ontving vergoedingen van Baden Education en Stichting Groningen Centre for Drug Research (GCDR) voor respectievelijk voordrachten en farmaco-economisch onderzoek naar dabigatran; E. Visser ontving van MH Pronk Healthcare Consultancy een vergoeding voor advisering over patiëntrelevante procedures. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
J.R.B.J. (Koos) BrouwersICMJE-formulier
Ele VisserICMJE-formulier
Maarten J. BeinemaICMJE-formulier