80-plussers met aortastenose
Open

leeftijd op zich geen contra-indicatie voor operatie
Commentaar
06-02-2009
P.G. (Els) Pieper en J.P.M. (Hans) Hamer

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Huisartsen, cardiologen en cardiochirurgen zien daardoor steeds vaker oude patiënten met ernstig kleplijden. Aortastenose is onder deze patiënten veruit de meest voorkomende klepafwijking: naar schatting 3% van de 75-plussers heeft een ernstige aortastenose.

We zijn terughoudender in het aanbieden van operaties aan deze groep ouderen dan aan jongere patiënten, zo blijkt uit de literatuur. Patiënten worden vaak in een later stadium verwezen. Cardiochirurgische teams blijken, volgens een Nederlands en een Europees onderzoek, aan 30-40% van de 75-plussers geen operatie aan te bieden, terwijl dit volgens de richtlijnen wel geïndiceerd is.1,2 Is onze terughoudendheid terecht omdat de prijs die ouderen voor een operatie betalen in termen van morbiditeit en sterfte te hoog is, of onthouden we ouderen met aortastenose kwaliteit van leven door hun een operatie te ontzeggen?

Is een aortaklepoperatie bij ouderen veilig?

De operatiesterfte (30-dagenmortaliteit) is bij 80-plussers ongeveer 8%, zo blijkt uit ...