10 jaar alcoholintoxicaties bij jongeren

Onderzoek
10-01-2019
Karin Nienhuis, Joris J. van Hoof, Wim E. van Dalen en Nicolaas van der Lely

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Delft: drs. K. Nienhuis, basisarts; dr. N. van der Lely, kinderarts. Universiteit Twente, faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, Enschede: dr. J.J. van Hoof, onderzoeker. Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Utrecht: ir. W.E. van Dalen, socioloog.

Contact: K. Nienhuis (karinnienhuis92@gmail.com)

 

Verantwoording

Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde en de kinderartsen die gedurende 10 jaar vragenlijsten hebben ingevuld en opgestuurd, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons onderzoek. Dit geldt tevens voor het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Bouman GGZ en zorgverzekeraar DSW.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Karin NienhuisICMJE-formulier
Joris J. van HoofICMJE-formulier
Wim E. van DalenICMJE-formulier
Nicolaas van der LelyICMJE-formulier