‘Non-inferiority’-studies: mogelijkheden en kanttekeningen

Methodologie van onderzoek 3
Stand van zaken
07-05-2012
Darius Soonawala en Olaf M. Dekkers

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische epidemiologie, Leiden.

Drs. D. Soonawala, internist-nefroloog in opleiding; dr. O.M. Dekkers, internist-endocrinoloog en klinisch epidemioloog (tevens LUMC, afd. Endocrinologie en Metabole ziekten).

Contactpersoon: dr. O.M. Dekkers (o.m.dekkers@lumc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 maart 2012