‘Index-eventbias’: waarom causale factoren niet op lijken te gaan voor recidiefziekte
Open

Commentaar
01-06-2011
Yvo M. Smulders

Epidemiologisch onderzoek levert ons veel kennis op over de oorzaken van ziekte. Oorzaken helpen ons ziekte te voorspellen en aanknopingspunten voor therapeutische interventies te identificeren. In etiologisch onderzoek kunnen diverse vormen van bias echter vertekening veroorzaken. Bias kan leiden tot zowel versterking als verzwakking van werkelijk bestaande verbanden. Bekende voorbeelden van bias zijn ‘selectiebias’ (vertekening doordat niet alle onderzoeksgroepen via exact dezelfde selectiecriteria tot stand kwamen) en ‘informatiebias’ (vertekening doordat niet in alle onderzoeksgroepen op dezelfde manier gegevens werden verzameld).

Inzicht in bias vormt al decennialang een van de pijlers van de moderne epidemiologische wetenschap en het lag daardoor niet in de verwachting dat iemand nog een belangrijke ‘nieuwe’ vorm van bias zou beschrijven. Toch is dat recent gebeurd: ‘index-eventbias’.1

De aanleiding

In etiologisch onderzoek doet zich regelmatig een eigenaardig fenomeen voor: causale factoren voor het ontstaan van een ziektegebeurtenis lijken geen voorspellende variabelen te zijn voor het later opnieuw optreden ...