‘Het preventieconsult’

De health check van het Nederlands Huisartsen Genootschap
Commentaar
01-07-2011
Luc Bonneux

Het NHG heeft onlangs de markt van gezondheid en geluk betreden met een eigen ‘NHG health check’: het preventieconsult, module ‘cardiovasculair risico’. In de huisartsgeneeskunde presenteert een patiënt één of meer klachten aan de huisarts; de huisarts doet een voorstel tot behandeling. In de marketing van gezondheid gebeurt het omgekeerde: artsen scheppen zelf de behoefte bij hun cliënt. De recent gepubliceerde NHG-standaard ‘Het preventieconsult’ draait om een vragenlijst die actief wordt aangeboden aan alle volwassenen die nog niet worden behandeld voor hypertensie, hypercholesterolemie of diabetes mellitus, om patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten te identificeren en te behandelen.1 Van het preventieconsult blijken ook een module ‘kanker’ en een module ‘psychische aandoeningen’ in ontwikkeling te zijn. Het ergste valt te vrezen, gezien het korte lijstje evidencebased interventies en de lange lijst illusies.

Wat is het doel en wie is de doelgroep?

Volgens de samenvatting van de NHG-standaard wil ...