‘Cohort multiple randomized controlled trial’

Een oplossing voor de evaluatie van multipele interventies
Stand van zaken
22-04-2013
H.M. (Lenny) Verkooijen, Kit Roes en Carla H. van Gils

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Divisie Beeld: dr. H.M. Verkooijen, epidemioloog.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr. K. Roes, statisticus; dr. C.H. van Gils, epidemioloog.

Contactpersoon: dr. H.M. Verkooijen (h.m.verkooijen@umcutrecht.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 januari 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
H.M. (Lenny) VerkooijenICMJE-formulier
Kit RoesICMJE-formulier
Carla H. van GilsICMJE-formulier