‘Cohort multiple randomized controlled trial’

Een oplossing voor de evaluatie van multipele interventies
Stand van zaken
22-04-2013
H.M. (Lenny) Verkooijen, Kit Roes en Carla H. van Gils
  • De klassieke gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) blijkt minder geschikt voor snelle en efficiënte gelijktijdige evaluatie van multipele interventies voor dezelfde aandoening.

  • De ‘cohort multiple randomized controlled trial’ (cmRCT) biedt een raamwerk om meerdere interventies gelijktijdig gerandomiseerd te onderzoeken en is een veelbelovend alternatief voor de klassieke RCT.

  • De basis van de cmRCT is een observationeel cohort van patiënten met eenzelfde aandoening. De patiënten ondergaan in principe de standaardbehandeling. Patiëntkenmerken worden gemeten bij aanvang van deelname en uitkomstmaten worden op vaste tijdstippen gemeten.

  • Voor elke nieuwe interventie worden in het observationele cohort geschikte patiënten geïdentificeerd. Aan een ‘random’ selectie van deze geschikte patiënten wordt de interventie aangeboden; de overige geschikte patiënten worden niet benaderd en ondergaan de standaardbehandeling.

  • Dit proces kan voor meerdere interventies gelijktijdig herhaald worden.

  • Voordelen zijn de mogelijkheid tot multipele gelijktijdige gerandomiseerde vergelijkingen, betere vergelijkbaarheid tussen de verschillende trials en de patiënt-gerichte ‘informed consent’-procedure.