Accreditatie CME

Algemeen
Een CME-toets kan voor meerdere specialismen geschikt en/of geaccrediteerd zijn. Per toets wordt aangegeven voor welk(e) specialisme(n) de toets geschikt en/of geaccrediteerd is.

Het NTvG streeft naar accreditatie van CME-toetsen voor zoveel mogelijk medisch specialismen en aanverwante beroepsgroepen.

Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied
De meeste geneeskundige specialisten + huisartsen kunnen geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied. Volgens de nieuwe accreditatieregeling, die is ingegaan op 1 mei 2016, mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Voor nucleair geneeskundigen geldt een hoger percentage van 40% en voor chirurgen van 50%.

Kijk hier voor meer informatie en specialismen die zijn uitgezonderd van deze regeling.

Voor deelname aan NTvG CME-toetsen betekent deze regeling dat behaalde toetsen buiten het eigen vakgebied ook voor herregistratie kunnen worden opgevoerd in GAIA. Voor de juiste deelnameverwerking kiest u na succesvol afronden van de CME-toets bij stap 4 in het toetsproces voor de optie 'Accreditatie buiten eigen vakgebied'. Daarna volgt u de vervolgstappen.

Het totaal aantal accreditatiepunten dat een deelnemer jaarlijks bij het NTvG mag halen en kan opvoeren voor herregistratie is afhankelijk van de regelgeving van de individuele wetenschappelijke verenigingen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer.

CME-toetsen zijn geaccrediteerd voor het aantal accreditatiepunten dat bij de CME-toets voor het betreffende specialisme staat aangegeven. Een deelnemer is geslaagd voor een CME-toets indien minimaal 80% van de vragen correct is beantwoord.

Het verwerken van deelnamegegevens voor accreditatie is mogelijk nadat de deelnemer is geslaagd voor een CME-toets die is geaccrediteerd door een van de medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen.

BIG-register
Verwerking van uw deelnamegegevens in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)/PE-Online van de KNMG/KNMP is alleen mogelijk voor medisch specialisten en huisartsen met een actieve BIG-registratie. Voor verwerking van uw gegevens dient u uw BIG-nummer in te voeren. Het CME-systeem biedt u de mogelijkheid automatisch in het BIG-register te zoeken en uw BIG-nummer en bijbehorende gegevens uit het BIG-register op te halen voorafgaand aan verwerking in GAIA/PE-Online.

Verwerking GAIA
Het NTvG biedt deelnamegegevens (BIG-nummer, cursuscode en datum) geautomatiseerd aan voor verwerking in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA/PE-Online) van de KNMG/KNMP.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de controle op de juiste verwerking van NTvG CME-toetsdeelname in zijn of haar persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online. Door het ontbreken van een positieve terugkoppeling vanuit GAIA/PE-Online is het voor het NTvG niet mogelijk een bevestiging van verwerking te versturen. Het kan enige tijd duren voordat deelnamegegevens zijn bijgeschreven in het persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens voor verwerking van deelname t.b.v. accreditatie.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden (en overschrijden) van het aantal behaalde accreditatiepunten via NTvG CME.

Klik hier voor het controleren van uw deelnamegegevens in uw persoonlijk dossier in GAIA/PE-Online.