2.1.2.3 Zoekstrategie sekse

PubMed heeft op zijn website verschillende zoekstrategieën of zoekfilters opgenomen, om het zoeken naar bijvoorbeeld gerandomiseerd onderzoek te vergemakkelijken voor de eindgebruiker (klik hier voor meer informatie over zoekfilters). Het is altijd mogelijk dat een dergelijke standaardzoekstrategie niet voldoet. Ook komt het voor dat voor een bepaald onderwerp binnen PubMed (nog) geen standaardzoekstrategie wordt aangeboden.

Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor sekse- en gendergerelateerde onderwerpen. Dat wil niet zeggen dat voor dit onderwerp geen filters bestaan (Hellema, 2005; Moerman, 2009). Het filter ontworpen door Hellema is echter onvoldoende sensitief, waardoor teveel relevante publicaties worden gemist. Het Moerman-filter is ontwikkeld voor de Ovid-versie van PubMed, en niet voor iedereen bruikbaar. Daarnaast is dit filter onvoldoende specifiek, waardoor teveel niet-relevante treffers worden gevonden.

Lian Hielkema van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft daarom, op basis van de genoemde filters, een nieuw zoekfilter ontwikkeld waarmee in PubMed studies opgespoord worden die relevant kunnen zijn vanuit sekse- en genderperspectief. Dit filter is nog niet gevalideerd maar blijkt in de praktijk goed te voldoen.

Seksefilter
(sex[majr] OR sex ratio[mh] OR sex factors[mh] OR sex distribution[mh] OR sexual development[mh] OR sex characteristics[mh] OR sexual and gender disorders[mh] OR sex-specific[tiab] OR gender difference[tiab] OR gender differences[tiab] OR sex ratio[tiab] OR sex factor[tiab] OR sex factors[tiab] OR sex differentiation[tiab] OR sex difference[tiab] OR sex differences[tiab] OR sex characteristic[tiab] OR sex characteristics[tiab] OR sex role[tiab] OR gender[ti] OR men[ti] OR women[ti] OR boy*[ti] OR girl*[ti] OR male[ti] OR female[ti])

Referenties
Hellema MJ, Haafkens JA. Aanvullend materiaal bij de aan het AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde, ontwikkelde training ‘Aandacht voor sekse in richtlijnontwikkeling’. Cursus voor het Nederlands Huisartsen Genootschap, april 2005. Voor achtergrondinformatie zie: Keuken DG, Haafkens JA, Hellema MJ, Burgers JS, Moerman CJ. Incorporating a gender perspective into the development of clinical guidelines: a training course for guideline developers. Implement Sci 2007;2:35.

Moerman CJ, Deurenberg R, Haafkens JA. Locating sex-specific evidence on clinical questions in MEDLINE: a search filter for use on OvidSP. BMC Med Res Methodol 2009;9:25.