2.1.2.2 Zoekstrategie patiëntenparticipatie

PubMed heeft op zijn website verschillende zoekstrategieën of zoekfilters opgenomen, om het zoeken naar bijvoorbeeld gerandomiseerd onderzoek te vergemakkelijken voor de eindgebruiker (klik hier voor meer informatie over zoekfilters). Het is altijd mogelijk dat een dergelijke standaardzoekstrategie niet voldoet. Ook komt het voor dat voor een bepaald onderwerp binnen PubMed (nog) geen standaardzoekstrategie wordt aangeboden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het onderwerp patiëntenperspectief en -participatie. Dat wil niet zeggen dat voor dit onderwerp geen filters bestaan. Deze bleken echter niet gevalideerd en bovendien te sensitief voor praktische toepassing.

Monique Wessels van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en Lian Hielkema van het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben daarom, op basis van bestaande filters, een nieuw zoekfilter ontwikkeld en gevalideerd (sensitiviteit 90%, specificiteit 98%) waarmee studies opgespoord worden die relevant kunnen zijn vanuit patiëntenperspectief (2014).

Patiëntenperspectieffilter (PubMed-versie)
((Patient Participation[Mesh] OR consumer participation[Mesh] OR Professional-Patient Relations[Mesh] OR Patient-Centered Care[Mesh] OR Patient Preference[Mesh] OR Patient Satisfaction[Majr] OR Patient Education as Topic[Mesh] OR Attitude to Health[Mesh] OR Attitude to Death[Mesh] OR Patient Acceptance of Health Care[Mesh] OR Health Knowledge, Attitudes, Practice[Mesh] OR Focus Groups[Mesh] OR Quality of Life[Majr] OR Self Care[mh:noexp] OR Self Concept[Mesh] OR Self-examination[Mesh] OR Cooperative Behavior[Mesh] OR Adaptation, Psychological[Mesh] OR Decision Support Techniques[Mesh] OR Self-Help Groups[Mesh] OR Community Networks[Mesh] OR Emotions[Mesh] OR Consumer Satisfaction[Mesh] OR Needs Assessment[Mesh] OR Personal Autonomy[Mesh] OR Patient Advocacy[Mesh] OR Life Change Events[Mesh]) OR (patient perspective*[tiab] OR patient's perspective*[tiab] OR patient desire*[tiab] OR patient's desire*[tiab] OR patient view*[tiab] OR patient's view*[tiab] OR patient expression*[tiab] OR patient's expression*[tiab] OR patient attitude*[tiab] OR patient's attitude*[tiab] OR patient involvement*[tiab] OR patient's involvement*[tiab] OR patient decision*[tiab] OR patient's decision*[tiab] OR patient activation[tiab] OR patient's activation[tiab] OR patients activation[tiab] OR patient empowerment[tiab] OR patient participation[tiab] OR patient's participation[tiab] OR patients participation[tiab] OR patient collaboration[tiab] OR patient's collaboration[tiab] OR patients collaboration[tiab] OR expert patient*[tiab] OR consumer participation[tiab] OR consumer perspective[tiab] OR consumers perspective[tiab] OR consumer's perspective[tiab] OR consumer involvement[tiab] OR patient-focused[tiab] OR patient-centred[tiab] OR patient-centered[tiab] OR patient needs[tiab] OR self-management[ti] OR self-perception[tiab]) OR (Patients[Majr] AND (Communication[MeSH Terms] OR Decision Making[Mesh])))

De versies voor Medline (OVID) en Embase (Elsevier) zijn te vinden in onderstaande publicaties of op te vragen bij de auteurs ( of l.hielkema@nhg.org).

Referenties
Hielkema L, Wessels M. How to identify existing literature on patients’ knowledge, views and values: the development and effectiveness of a validated search filter for Medline (PubMed/Ovid) and Embase. G-I-N PUBLIC Toolkit, part 2 [in druk].

Hielkema L, Wessels M. Power to the patient: the development of a literature search filter for patients’ perspectives and preferences (2014) [conference proceedings]. http://www.iss.it/binary/eahi/cont/32_Hielkema_Full_text.pdf .