2.1.2.1 Zoekstrategie kinderen

PubMed heeft op zijn website verschillende zoekstrategieën of zoekfilters opgenomen, om het zoeken naar bijvoorbeeld gerandomiseerd onderzoek te vergemakkelijken voor de eindgebruiker (klik hier voor meer informatie over zoekfilters). Het is altijd mogelijk dat een dergelijke standaard zoekstrategie niet voldoet. Zo kan er in Pubmed op leeftijdsgroepen gezocht worden door gebruik te maken van het zoekfilter Ages. Onder dit filter vallen de Mesh termen voor de leeftijdscategorieën die PubMed gebruikt bij het indexeren van tijdschriftartikelen.

Echter, zoals in het stuk over MeSH is geschreven is het niet aan te bevelen om alleen op MeSH termen te zoeken. De recentste artikelen kunnen zo worden gemist.

En in hun studie naar een optimaal kinderfilter hebben Leclercq et al (2013) dit ook aangetoond. Naast het PubMed kindfilter (bestaande uit alleen MeSH termen voor kinderen en adolescenten (All child 0-18 years) hebben zij in hun onderzoek onder meer ook drie verschillende kindfilters van Kastner et al (2006) onderzocht.

Het PubMed filter scoorde hoog maar niet hoog genoeg. De Kastner filters wisselden sterk qua sensitiviteit en precisie. In hun onderzoek hebben bovenstaande auteurs een optimaal zoekfilter voor PubMed ontwikkeld en gevalideerd met een hoge sensitiviteit (99,5%) en precisie (69%) om zoveel mogelijk studies met kinderen op te sporen.

Kinderfilter (Leclercq et al)
Infan* OR toddler* OR minors OR minors* OR boy OR boys OR boyfriend OR boyhood OR girl* OR kid OR kids OR child OR child* OR children* OR schoolchild* OR schoolchild OR school child[tiab] OR school child*[tiab] OR adolescen* OR juvenil* OR youth* OR teen* OR under*age* OR pubescen* OR pediatrics[mh] OR pediatric* OR paediatric* OR peadiatric* OR school[tiab] OR school*[tiab] OR prematur* OR preterm*

Referenties
Leclercq E, Leeflang MMG, van Dalen EC & Kremer LCM
Validation of search filters for identifying pediatric studies in PubMed.
J Pediatr. 2013 Mar;162(3):629-634.e2

Kastner M, Wilczynski NL, Walker-Dilks C, McKibbon KA, Haynes B.
Age-specific search strategies for Medline. J Med Internet Res 2006;8:e25.