Internist Yvo Smulder: Het evidencebeest

Yvo Smulders is hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VUmc met als aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde.

Smulders was een van de opstellers van de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement uit 2011. Met een scherp oog voor de juiste verhoudingen kijkt hij ook buiten zijn vakgebied naar het functioneren van de wetenschap.

Tijdens NTvG Podium pleit hij voor een realistische kijk op bewijsvoering in de geneeskunde. Epidemiologisch bewijs is namelijk lang niet altijd zo ‘hard’ als beleidsmakers wel eens willen doen voorkomen.