Stollingsonderzoek: PT en APTT
Open

Labquiz
30-01-2012
Christian Ramakers, Cees van der Heul en Eduard M. van Wijk

Auteursinformatie

Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.

Afd. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst: dr. C. Ramakers, klinisch chemicus in opleiding; dr. E.M. van Wijk, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. C. van der Heul, internist-hematoloog.

Contactpersoon: dr. C. Ramakers (c.ramakers@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 november 2011