NT-proBNP

Labquiz
11-02-2011
André P. van Rossum, L. Tom Vlasveld en Lianne S.M. Boesten

Breinnatriuretisch peptide (BNP) is een circulerend hormoon dat informatie verschaft over de vullingsdrukken van het hart. BNP kan zodoende in de praktijk worden gebruikt als diagnostische marker voor hartfalen. Maar de interpretatie van de uitslag is niet altijd eenvoudig: het onderwerp van de eerste LabQuiz.

Casus 1

Een 77-jarige man met blanco voorgeschiedenis wordt in korte tijd benauwd en meldt zich bij de huisarts. Deze vermoedt een decompensatio cordis en schrijft furosemide voor. De man voelt zich hierop beter en wordt doorverwezen voor nader onderzoek van de kortademigheid. Laboratoriumonderzoek laat het volgende zien (referentiewaarde tussen haakjes):

NT-proBNP: 34 pmol/l (< 35; leeftijdsonafhankelijke referentiewaarde bij acuut hartfalen)

D-dimeer: 19.720 μg/l (< 500)

Wat is uw diagnose? Kies één van de onderstaande mogelijkheden

  • decompensatio cordis

  • pneumonie

  • longembolie

  • exacerbatie COPD

Casus 2

Een 79-jarige vrouw, bekend wegens een leukemisch mantelcellymfoom, wordt kortademig en krijgt koorts na behandelingen met polychemotherapie in de vorm van R-CHOP (rituximab-cyclofosfamide-doxorubicine-vincristine-prednison). Een dubbelzijdige pneumonie wordt vastgesteld waarvoor een succesvolle behandeling met cefuroxim volgt. In de weken erop blijft patiënte ...