NT-proBNP

Labquiz
11-02-2011
André P. van Rossum, L. Tom Vlasveld en Lianne S.M. Boesten

Auteursinformatie

Ziekenhuis Bronovo, Den Haag.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium: dr. A.P. van Rossum, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. L.T. Vlasveld, internist-hematoloog.

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel, Algemeen Klinisch Laboratorium.

Dr. L.S.M. Boesten, klinisch chemicus.

Contactpersoon: dr. A.P. van Rossum (apvrossum@bronovo.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 oktober 2010