Lymfocytose
Open

Labquiz
03-04-2015
E.M. (Margo) Molhoek, Mieke M.J.F. Koenders, Jolanda Droogendijk en Yvette Kluiters-De Hingh

Casus 1

Patiënt A, een 18-jarige vrouw, komt bij de huisarts wegens 2 maanden bestaande vermoeidheid die ontstaan is na een flinke keelontsteking met koorts. De huisarts vraagt op basis van de verdenking op een infectie met het Epstein-Barr-virus een bloedbeeld en virusserologie aan ter bevestiging. Het bloedonderzoek toont een lymfocytose met atypische lymfocyten, verdacht voor reactieve lymfocytose. Daarnaast blijkt uit het serologisch onderzoek dat er inderdaad sprake is van mononucleosis infectiosa.

In figuur 1a en 1b ziet u beelden van atypische lymfocyten.

Welk beeld met atypische lymfocyten hoort bij patiënt A?

1a Geen van beide.

1b De lymfocyten in figuur 1a.

1c De lymfocyten in figuur 1b.

 

Casus 2

Patiënt B, een 66-jarige man, komt bij de huisarts met klachten van aanhoudende vermoeidheid. Bij lichamelijk onderzoek zijn zowel links als rechts axillair en inguinaal de lymfeklieren palpabel en rubberachtig van consistentie. De patiënt heeft geen koorts. Uit de anamnese blijkt dat hij geen last heeft van gewichtsverlies of nachtzweten. De lever en milt zijn niet palpabel.

De huisarts vraagt oriënterend laboratoriumonderzoek aan waarvan de uitslagen staan vermeld in tabel 1.

Welke onderstaande beweringen is juist?

2a Er is sprake van een neutropenie en een lymfocytose.

2b Er is sprake van een lymfocytose.

2c Er is sprake van een laboratoriumartefact gezien de aanwezigheid van kapotgestreken cellen.

Literatuur

 1. Hoffmann JJML, Akkerman JWN, Overbeeke MAM. Hematologie. Arnhem: Syntax Media; 2006. p 97-106.

 2. Hoffbrand AV, Moss PAH, Pettit JE. Essential Haematology. 4e dr. Oxford: Blackwell Publishing; 2001. p. 1-12.

 3. NHG. Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-rationeel-aanvragen-van-laboratoriumdiagnostiek, geraadpleegd op 23 februari 2015.

 4. Stock W, Hoffman R. White blood cells 1: non-malignant disorders. Lancet. 2000;355:1351-7. doi:10.1016/S0140-6736(00)02125-5. Medline

 5. Van der Meer J. Interne geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2010.

 6. Van den Broek EC, Kater AP, van de Schans SAM, et al. Chronic lymphocytic leukemia in the Netherlands; trends in incidence, treatment and survival, 1989-2008. Eur J Cancer. 2012;48:889-95. Medline

 7. Simson E, Gascon-Lema MG, Brown DL. Performance of automated slidemakers and stainers in a working laboratory environment - routine operation and quality control. Int J Lab Hematol. 2010;32(1 Pt 1):e64-76. doi:10.1111/j.1751-553X.2009.01141.x. Medline

 8. Tseng V, Morgan AS, Leith CP, Yang DT. Efficient assessment of peripheral blood lymphocytosis in adults: developing new thresholds for blood smear review by pathologists. Clin Chem Lab. 2014;52:1763-70. doi: 10.1515/cclm-2014-0320Medline

 9. Andrews JM, Cruser DL, Myers JB, Fernelius CA, Holm MT, Waldner DL. Using peripheral smear review, age and absolute lymphocyte count as predictors of abnormal peripheral blood lymphocytoses diagnosed by flow cytometry. Leuk Lymphoma. 2008;49(9):1731-1737. doi:10.1080/10428190802251787. Medline

 10. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. 4e dr. Lyon: IARC; 2008.

 11. te Raa GD, van Oers MHJ, Kater AP, HOVON-werkgroep chronische lymfatische leukemie. Richtlijn monoklonale B-cellymfocytose: incidentie, risicostratificatie en aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Hematologie. 2012;9:138-46.

 12. Hotton J, Broothaers J, Swaelens C, Cantinieaux B. Performance and abnormal cell flagging comparisons of three automated blood cell counters: Cell-Dyn Sapphire, DxH-800, and XN-2000. Am J Clin Pathol. 2013;140:845-52. doi:10.1309/AJCPE5R4SOQBUULZ. Medline

 13. Meintker L, Ringwald J, Rauh M, Krause SW. Comparison of automated differential blood cell counts from Abbott Sapphire, Siemens Advia 120, Beckman Coulter DxH 800, and Sysmex XE-2100 in normal and pathologic samples. Am J Clin Pathol. 2013;139:641-50. doi:10.1309/AJCP7D8ECZRXGWCG. Medline

 14. VHL/NVKC. Richtlijn Aanbevolen werkwijze en terminologie bij de microscopische beoordeling van het bloedbeeld (het "Difboekje"). Utrecht: VHL/NVKC; 2013.

 15. Rümke CL. The statistically expected variability in differential leukocyte counting. In: Koepke, JA. (red): Differential leukocyte counting., Skokie: College of American Pathologists; 1978. p. 39.