Hyponatriëmie

Labquiz
14-04-2014
Mieke M.J.F. Koenders, E. Margo Molhoek, Fred A.J. Apperloo en Ralf H. Triepels

Casus 1

Patiënt A, een 77-jarige vrouw, wordt opgenomen op de afdeling Urologie met flankpijn, misselijkheid en een verminderde voedselinname. Vanwege het vermoeden op een symptomatische uretersteen worden echografie, een CT-scan van de buik en laboratoriumonderzoek aangevraagd. Bij het laboratoriumonderzoek valt op dat zij een hyponatriëmie heeft (tabel 1), waarvoor de internist in consult gevraagd wordt. Patiënte is bekend met een hoge bloeddruk waarvoor zij hydrochloorthiazide gebruikt.

Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Kies één van de onderstaande mogelijkheden.

  • 1a Hyponatriëmie door een bijnierinsufficiëntie.

  • 1b Hyponatriëmie door diureticagebruik.

  • 1c Hyponatriëmie door overmatig braken.

  • 1d Pseudohyponatriëmie.

Casus 2

Patiënt B, een 75-jarige man, wordt opgenomen op de afdeling Neurologie met een instabiel looppatroon en toenemende hoofdpijn na een val een paar dagen terug. De CT-scan toont een bilateraal subduraal hematoom, dat hij vermoedelijk heeft opgelopen tijdens de val. Bij het laboratoriumonderzoek valt op dat patiënt een hyponatriëmie heeft (zie tabel 1), waarvoor de internist in consult gevraagd wordt. Patiënt is onder behandeling bij de trombosedienst en gebruikt acenocoumarol vanwege een ...