HbA1c

Labquiz
12-10-2012
Michel J. Vos, Erna Lenters-Westra en Henk J.G. Bilo

Casus 1

Patiënt A, een 62-jarige vrouw met diabetes mellitus type 2 sinds 3 jaar, heeft recentelijk haar halfjaarlijkse HbA1c-bepaling laten doen. Zij gebruikt insuline ter behandeling van haar diabetes mellitus. De HbA1c-uitslag is 58 mmol/mol (7,5%). De voorgaande uitslag was 51 mmol/mol (6,8%). De nuchtere glucosewaarden die patiënte dagelijks zelf mat, waren niet afwijkend. Overige laboratoriumwaarden staan vermeld in tabel 1.

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist?

  • 1a: Bij discrepantie tussen HbA1c- en glucosewaarden geeft de HbA1c-waarde in de regel het juiste resultaat.

  • 1b: Een verschil van ten minste 5 mmol/mol (0,5%) ten opzichte van een vorige HbA1c-waarde kan als significant worden beschouwd.

  • 1c: Een aanpassing in de behandeling moet overwogen worden.

Casus 2

Patiënt B, een 43-jarige man, heeft last van moeheid, polydipsie en polyurie. De huisarts besluit ter plekke een glucose- en HbA1c-meting uit te voeren. De HbA1c-waarde is 49 mmol/mol (6,7%) met een niet-nuchtere glucoseconcentratie van 14,6 mmol/l. Overige laboratoriumwaarden staan vermeld in tabel 1.

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist?

  • 2a: De patiënt heeft op grond van de HbA1c-waarde diabetes ...