Farmacogenetisch testen op CYP450-enzymen
Open

Labquiz
28-01-2016
Ron H.N. van Schaik, Isa Houwink en Teun van Gelder
Aanvaard op 25-11-2015.
Gepubliceerd op 28-01-2016.
In print verschenen in week 4 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9404