Echte verandering of natuurlijke schommeling?

Labquiz
09-08-2016
Judith M. Hilderink, Richard P. Koopmans, Roger J.M.W. Rennenberg, Marja P. van Dieijen-Visser en Steven J.R. Meex

Erratum
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D132
Op dit artikel zijn de volgende verbeteringen gekomen:
De wiskundige formule in het onderdeel ‘Antwoorden op de labquiz’ was niet correct weergegeven. Hieronder staat de juiste formule.

 

 

 

Ook de wiskundige formule in het onderdeel ‘Verdieping labquiz’ was niet correct. Hieronder staat de juiste formule.

 

 

 

In figuur 1 stond abusievelijk ‘mmop/l’ als eenheid van de totaal-cholesterolconcentratie onder de x-as. Dit moet ‘mmol/l’ zijn. Onderstaande figuur vervangt figuur 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus 1

Patiënt A, een 55-jarige man, gaat op eigen initiatief naar zijn huisarts voor een gezondheidscontrole. De cholesterolconcentratie is 6,6 mmol/l (referentiewaarde: 5,0-6,4). De huisarts bepaalt het cardiovasculaire risicoprofiel van patiënt en besluit voorlopig geen cholesterolverlagende medicatie voor te schrijven. Wel geeft de huisarts een leefstijladvies. Na een half jaar komt patiënt terug. Tijdens dit tweede consult wordt de cholesterolconcentratie opnieuw bepaald. Deze is nu 6,1 mmol/l.

Hoe waarschijnlijk is het dat bij deze patiënt sprake is van een ‘echte’ daling van de cholesterolconcentratie, en dus van niet een verandering door fysiologische schommelingen van de cholesterolconcentratie in het bloed?

  • 1a Onwaarschijnlijk (< 50% kans).
  • 1b Twijfelachtig (50-80% kans).
  • 1c Waarschijnlijk (80-95% kans).
  • 1d Zeer waarschijnlijk (> 95% kans).

Casus 2

Patiënt B, een 35-jarige vrouw, komt op het huisartsenspreekuur vanwege vermoeidheid sinds 6 maanden. De huisarts controleert haar schildklierfunctie en vindt de volgende uitslagen (referentiewaarden tussen haakjes): TSH: 6,4 mU/l (0,4-4,3); vrij thyroxine (FT4): 14,2 pmol/l (9-24). De huisarts stelt de diagnose ‘subklinische hypothyreoïdie’, maar legt aan patiënte uit ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee