Diagnostische waarde lipase bij acute pancreatitis
Open

Labquiz
27-08-2013
Lenneke Prinzen, J.C.A. (Yolande) Keulemans en Otto Bekers

 

Casus 1

Patiënt A, een 80-jarige vrouw, werd gezien op de spoedeisende hulp (SEH) met pijn rechts boven in de buik uitstralend naar de rug, gepaard gaande met braken. Zij was recent opgenomen geweest wegens cholecystitis met galstenen, waarvoor een conservatief beleid was gevolgd. Een electieve cholecystectomie à froid werd gepland. Haar temperatuur was 37,9°C bij binnenkomst op de SEH. De ontlasting was niet ontkleurd. De laboratoriumuitslagen staan in de tabel.

Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Kies één van onderstaande mogelijkheden:

1a Acute pancreatitis.

1b Cholecystitis.

1c Nierinsufficiëntie.

1d Maligniteit.

Casus 2

Patiënt B, een 37-jarige man, presenteerde zich op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten vanwege buikpijn sinds zijn niertransplantatie 8 jaar eerder. De pijn was onder in de buik gelokaliseerd. Het ontlastingspatroon was niet afwijkend. Er waren geen risicofactoren voor pancreatitis. De uitslagen van het poliklinische laboratoriumonderzoek staan in de tabel.

Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Kies één van onderstaande mogelijkheden:

2a Acute pancreatitis.

2b Cholecystitis.

2c Nierinsufficiëntie.

2d Alcoholische hepatitis.