Diagnostiek naar hemochromatose

Labquiz
14-11-2017
Linda IJsselstijn, Anja van Houten en Floor Weerkamp

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

Afd. Klinische Chemie: dr.ir. L. IJsselstijn, klinisch chemicus.

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Klinische Chemie: dr. F. Weerkamp, klinisch chemicus.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. A.A. van Houten, internist-hematoloog.

Contactpersoon: dr.ir. L. IJsselstijn (l.ijsselstijn@rdgg.nl).

Verantwoording

Prof.dr. D.W. Swinkels gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Linda IJsselstijnICMJE-formulier
Anja van HoutenICMJE-formulier
Floor WeerkampICMJE-formulier