Diagnostiek naar hemochromatose

Labquiz
14-11-2017
Linda IJsselstijn, Anja van Houten en Floor Weerkamp
Aanvaard op 14-06-2017.
Gepubliceerd op 14-11-2017.
In print verschenen in week 46 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1438