D-dimeerbepaling: hoe zit het ook alweer?

Labquiz
24-09-2019
Naura S. Elias, Eva de Jongh en Henricus J. Vermeer

D-dimeer is een afbraakproduct van het fibrinenetwerk in een stolsel. Als zich een stolsel gevormd heeft, breekt het eiwit plasmine het fibrinenetwerk af en komt D-dimeer vrij in de circulatie.1 Een verhoogde D-dimeerwaarde wijst daarmee op stollingsactivatie en fibrinolyse en vormt een indirecte biomarker voor trombose. De D-dimeertest wordt onder andere toegepast bij de diagnostiek van diffuse intravasale stolling en sinds een aantal jaren ook voor het inschatten van de optimale duur van antistollingsbehandeling. Maar de belangrijkste toepassing van de D-dimeertest is nog altijd de diagnostiek van veneuze trombo-embolie. Wanneer is deze test zinvol? Test uw kennis.

Casus 1

Patiënt A, een 53-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, komt op de Spoedeisende Hulp omdat hij sinds 2 dagen stekende pijn in de rechter thoraxhelft heeft. Deze pijn wordt uitgelokt door diepe inspiratie en bij bewegen. Hij ervaart enige dyspneu d’effort, zonder koorts, hoesten, hemoptoë of sputumproductie. Bij lichamelijk onderzoek zien we een hemodynamisch stabiele ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing