CRP en BSE
Open

Labquiz
12-09-2011
L.S.M. (Lianne) Boesten, L.T. (Tom) Vlasveld en André P. van Rossum

Auteursinformatie

IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel.

Afd. Algemeen Klinisch Laboratorium: dr. L.S.M. Boesten, klinisch chemicus.

Ziekenhuis Bronovo, Den Haag.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. L.T. Vlasveld, internist-hematoloog.

Afd. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium: dr. A.P. van Rossum, klinisch chemicus.

Contactpersoon: dr. A.P. van Rossum (apvrossum@bronovo.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 maart 2011