Coeliakie bij jonge kinderen
Open

Testen op tTGA, EMA en DGP
Labquiz
17-03-2015
Robert L.J.M. Herpers, Rita K. van den Tooren-de Groot en André P. van Rossum

Uitleg

Marsh-classificatie

Om bij coeliakie de mate van de vlokatrofie in duodenumbiopten histologisch te classificeren, wordt de gemodificeerde Marsh-classificatie gebruikt. Een niet-afwijkend duodenumbiopt wordt afgegeven als Marsh-stadium 0. Indien er in het duodenumbiopt alleen sprake is van intra-epitheliale lymfocytose, wordt er gesproken van Marsh-stadium 1. Is er bovendien sprake van crypthyperplasie dan wordt het biopt geclassificeerd als Marsh-stadium 2. Bij Marsh-stadium 3 is er daarnaast sprake van vlokatrofie. Om de ernst van de darmschade te beoordelen, wordt nog onderscheid gemaakt tussen partiële vlokatrofie (Marsh-stadium 3A), subtotale vlokatrofie (Marsh-stadium 3B) en totale vlokatrofie (Marsh-stadium 3C). De Marsh-classificatie wordt ook bij andere dunnedarmaandoeningen gebruikt, vooral bij aanwezigheid van vlokatrofie.