Zelfgekozen levenseinde in Nederland

25-06-2020

Het is van alle tijden dat mensen zelf of met hulp van een dokter een eind aan hun leven maken. Relatief nieuw is de groeiende groep mensen die in overleg met een arts hun levenseinde willen kiezen. Hun motivatie is meestal duidelijk, de vraag is hier vooral of dokters het willen en kunnen faciliteren. Ingewikkelde kwesties die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd in ons themanummer ‘Zelfgekozen levenseinde’. 

Het dubbeldikke themanummer kan ook los besteld worden via:

ntvg.nl/levenseinde