Verstandelijke beperkingen
Open

17-11-2014
Zorg verstandelijk gehandicapten

Wie zijn de mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk? Deze infographic geeft een overzicht van de epidemiologie, etiologie, zorgbehoeften en participatiemogelijkheden van deze groep. Voor een verdere verdieping zie artikel B1105.