Krijgen we grip op kanker?

27-06-2019
Kanker

Kanker is de ziekte waarnaar de afgelopen decennia het meeste onderzoek is gedaan. Deze infographic laat zien wat dat ons heeft opgeleverd in de periode 1989 tot 2017. Lees ook het gerelateerde artikel: 'Kanker bestrijding in Nederland' 

Meer kanker, minder sterfte

Longkanker bij mannen neemt al enige tijd af, evenals de sterfte daaraan. Bij vrouwen zien we bij longkanker een sterke toename van incidentie en sterfte. Dit is gerelateerd aan een afname van roken bij mannen en een toename bij vrouwen. De andere meest voorkomende vormen van kanker (darm, prostaat, borst en melanoom) komen ook steeds vaker voor, maar dat heeft niet geleid tot een verandering in de sterfte. Dit komt doordat een flink deel van de toename bestaat uit kanker in een zeer vroeg stadium – dat niet leidt tot sterfte – en door effectievere behandelingen. Bij de overige tumoren zien we naast een toename van de incidentie ook een stijging van de sterfte.

Conclusie

Als gevolg van de vergrijzing neemt de incidentie in absolute aantallen nog steeds toe. Maar de voor de bevolkingsopbouw gecorrigeerde incidentie neemt sinds 2011 niet meer toe, onder andere door een daling in rokengerelateerde vormen van kanker. De toegenomen overleving houdt verband met vroegere opsporing en betere behandeling. De daling in sterfte is met name te danken aan de afgenomen longkankersterfte bij mannen.