Handletsel door vuurwerk
Open

01-12-2014
Chirurgie

Het kabinet overweegt om de afsteektijd voor vuurwerk te verkorten. Caroline van der Zee, Mark Smeulders en Annekatrien van de Kar (AMC, afd. Plastische Chirurgie) inventariseerden het aantal en de aard van de handletsels door vuurwerk die werden gezien en behandeld door plastisch chirurgen gedurende de jaarwisseling 2013-2014. In onderzoeksartikel A8381 laten zij zien dat handletsel vooral ontstaat door illegale activiteiten: na de jaarwisseling, met illegaal vuurwerk, door minderjarigen.

In de infographic hiernaast zijn verdere getallen, percentages en details verwerkt.