De hoormarkt

24-11-2020

De ene audicien doet nog mooiere beloften dan de andere. Maar slechthorenden klagen over de kwaliteit van de toestellen en de service. Gaat het wel goed in de hoorzorg?

Gerelateerde artikelen:

Gratis hoortoestellen voor iedereen! Wat is er aan de hand op de audiciensmarkt?

Doen hoortoestellen wel wat ze beloven?