Een rood en gezwollen gelaat na het heffen van de armen

Week 42 - 2019, aantal deelnemers: 2891
een rood en gezwollen gelaat
Wat is uw diagnose?

Een 82-jarige vrouw bezoekt de SEH vanwege een gezwollen arm en hese stem. Zij is bekend met een struma. Bij lichamelijk onderzoek valt een rood en gezwollen gelaat op, minder dan een minuut nadat zij haar armen loodrecht hief. Hoe interpreteert u de verkleuring en zwelling van het gelaat bij deze patiënte?

Deel deze quiz