Een man met acute schouderpijn gevolgd door schouderzwakte

Week 50 - 2009, aantal deelnemers: 244
Wat is uw diagnose voor de klachten van de linker schouder?

Een 29-jarige, rechtshandige, sportieve patiënt kreeg de eerste dag na een reconstructie van de rechter voorste kruisband acute pijn aan de achterzijde van zijn linker schouder. De pijn verdween spontaan na 10 dagen. Patiënt bemerkte 6 weken na het begin van de pijn zwakte in zijn linker schouder. Bij lichamelijk onderzoek was er zwakte bij abductie en vooral bij exorotatie van deze schouder. Er waren geen sensibiliteitsstoornissen. 2 weken later begonnen ook atrofie van de M. supraspinatus en met name van de M. infraspinatus op te vallen.

Deel deze quiz