Een luchtig gevoel

Week 22 - 2019, aantal deelnemers: 2525
Wat is uw diagnose?

Een 65-jarige man komt naar de Spoedeisende Hulp met ‘een luchtig gevoel’ in de linker thoraxhelft. De voorgeschiedenis vermeldt een cerebraal en lymfogeen gemetastaseerd bronchuscarcinoom, waarvoor hij palliatieve chemotherapie krijgt.

Deel deze quiz