Een bejaarde vrouw met een zwelling van de buik

Week 50 - 2009, aantal deelnemers: 425
Wat is uw diagnose?

Een 90-jarige vrouw had een progressieve, pijnloze zwelling van de buik die in ongeveer 7 weken was ontstaan. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemie, angina pectoris, een myocardinfarct, een slechte linkerkamerfunctie, multipele episoden met asthma cardiale en een reanimatie een jaar eerder.

Deel deze quiz