Voorkomt HPV-vaccinatie cervixcarcinoom?

  1. Toetsgegevens
  2. Toets maken
  3. Uitslag
  4. Deelname verwerken
  5. Deelnamebewijs

https://www.ge-bu.nl/artikel/voorkomt-hpv-vaccinatie-cervixcarcinoom?full

 

Het is 12 jaar geleden dat de eerste meisjes via het Rijksvaccinatieprogramma werden gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV), en er is inmiddels meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van HPV-vaccinatie. Zowel vaccins tegen twee of vier hoogrisico-HPV-typen (resp. bi- en quadrivalent vaccin), lijken effectief in de preventie van voorstadia van cervixcarcinomen. Het is nog onduidelijk of een vaccin met in totaal negen hoogrisico-HPV-typen (nonavalent vaccin) meerwaarde heeft ten opzichte van de bi- en quadrivalente vaccins. De vaccins lijken vooral effectief wanneer ze worden toegediend vóór besmetting met HPV heeft plaatsgevonden. Observationele studies over directe effectiviteit en populatie-effecten ondersteunen de gegevens van de effectiviteitsstudies. Er is geen verschil in incidentie van (ernstige) bijwerkingen tussen HPV-vaccinatie en placebo.

 

De CME-toetsvragen bij nummer 5 van het Geneesmiddelenbulletin behoren bij het artikel ‘Voorkomt HPV-vaccinatie cervixcarconoom?’ (Gebu 2021). Voor de beantwoording kunt u ook de papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin raadplegen.

Start de toets

Login of registreer om deze toets te maken.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
Arts voor verstandelijk gehandicapten 1
Huisarts 1
Openbaar apotheker 1
Ziekenhuisapotheker 1

Werkwijze

  1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
  2. Maak de toets
  3. Bekijk de uitslag
  4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
  5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is