Ringvormige afwijkingen op een longscan

Gepubliceerd:

104 deelnemers

Een 25-jarige man wordt behandeld met pembrolizumab vanwege een recidief van een primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom. Op een PET-CT-scan ter evaluatie, zijn ringvormige afwijkingen te zien, een soort ‘omgekeerde halotekens’. Hij heeft geen longklachten, huiduitslag of koorts.

Wat is uw diagnose?
Antwoord