Print dit artikel
Home
Gepubliceerd op: 13-05-1997 (in print verschenen in week 19 1997)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:971
Nieuws
Zorghotel Zonnestraal.

J.B. Meijer van Putten

Zorghotel Zonnestraal. – Het voormalige sanatorium Zonnestraal, gelegen in de bossen bij Loosdrecht, is in geheel gerenoveerde staat in gebruik genomen als zorghotel. Ziekenhuis Hilversum en Thuiszorg Gooi en Vechtstreek hebben dit opvanghuis gerealiseerd in nauw overleg met de zorgverzekeraar ANOZ. Het nieuwe Zonnestraal moet ziekenhuiszorg en thuiszorg aanvullen. Het is bedoeld voor patiënten die niet voortdurend volledige behandeling nodig hebben. De duur van het verblijf van de patiënten – in Zonnestraal ‘gasten’ – zal ongeveer 2 weken zijn (Trouw, 11 april).

Sanatorium Zonnestraal is gebouwd in 1928 volgens een ontwerp van Duiker. Deze architect construeerde luchtige gebouwen met veel glas en staal, die niet bedoeld waren om de eeuwen te trotseren. De verwachting was dat tuberculose ooit zou worden uitgeroeid en dat sanatoria voor de behandeling van deze ziekte overbodig zouden worden. Toen dat laatste inderdaad het geval was, nam Ziekenhuis Hilversum zijn intrek in de gebouwen. Aan onderhoud werd weinig gedaan, want het was toch maar een tijdelijke oplossing. Daardoor takelden de paviljoens steeds verder af. In 1994 kon dankzij steun van de toenmalige minister van Cultuur, Hedy D'Ancona, begonnen worden met de renovatie van het eerste paviljoen, het Prof.ter Meulen-gebouw. Dat is nu in gebruik genomen als zorghotel.

Het zorghotel is opgezet om de verpleegduur in het ziekenhuis te verkorten. Dat scheelt flink in de kosten, want een dag in Zonnestraal kost 300 gulden, terwijl dat voor een ziekenhuis al gauw op 650 à 750 gulden komt. De gasten kunnen in het zorghotel comfortabel en in optimale privacy herstellen. Ook mensen die thuis wonen, maar kortdurend extra zorg nodig hebben, kunnen voor een verblijf in Zonnestraal kiezen. De gasten verblijven in aparte kamers, waar twee bedden staan, zodat eventueel ook de partner er kan logeren (kosten: 50 gulden per nacht). Voorwaarde voor een verblijf in het zorghotel is wel dat de patiënt niet volledig bedlegerig is en enigszins voor zichzelf kan zorgen. Om te garanderen dat de zorg in Zonnestraal goed aansluit bij de ziekenhuiszorg en de thuiszorg is er een speciale transferverpleegkundige aangesteld.

De kosten van het project zullen volgens de ziektekostenverzekeraar ANOZ worden betaald uit de pot voor Flexizorg, de 3 van de ziektekosten die men volgens de ziektekostenwet moet besteden aan flexibele zorg, die net iets anders moet zijn dan de gewone zorg.

Het nu in gebruik genomen paviljoen wordt nog omgeven door verwaarloosde gebouwen. Het is de bedoeling dat die begin 1999 allemaal zijn gerestaureerd. Dan zal Zonnestraal een volledig pakket aan zorg kunnen aanbieden, waaronder hartrevalidatie, incontinentiebehandeling en sportgeneeskundig advies. Nu al zijn er kuurweken voor bijvoorbeeld ex-hartpatiënten en arrangementen met heilzame baden, massage en gezichtsbehandeling.


Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.