Print deze samenvatting
Home
Gepubliceerd op: 15-07-2003 (in print verschenen in week 28 2003)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1382
In het kort

H-J. Guchelaar

Het in 1999 verschenen rapport van het Amerikaanse Institute of Medicine ‘To err is human: building a safer health system’ (http://search.nap.edu/books/0309068371/html) heeft niet alleen in de VS, maar ook in Nederland de aandacht gevestigd op medicatiefouten in ziekenhuizen en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Wanneer medicatiefouten nader worden geanalyseerd, valt op dat de oorzaak in 56 van de gevallen ligt in het voorschrijven en in 44 in het toedienen van de medicatie. Een belangrijke aanbeveling in het rapport is dat, ter verbetering van de medicatieveiligheid, een systematischer aanpak nodig is.

Barker et al. bestudeerden het vóórkomen van toedieningsfouten in 36 willekeurig gekozen ...

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.