Gepubliceerd op: 18-02-2008 (in print verschenen in week 7 2008)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:376-80
Richtlijnen

P.F.A. Mulders

,

A.H. Brouwers

,

C.A. Hulsbergen-van der Kaa

,

E.N.J.Th. van Lin

,

S. Osanto

en

P.H.M. de Mulder†

Auteursinformatie
Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Afd. Urologie: hr.prof.dr.P.F.A.Mulders, uroloog.
Afd. Pathologie: mw.dr.C.A.Hulsbergen-van der Kaa, patholoog.
Afd. Radiotherapie: hr.dr.E.N.J.Th.van Lin, radiotherapeut.
Afd. Medische Oncologie: hr.prof.dr.P.H.M.de Mulder†, medisch oncoloog.
Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming, Groningen.
Mw.dr.A.H.Brouwers, nucleair geneeskundige.
Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Oncologie, Leiden.
Mw.dr.S.Osanto, medisch oncoloog.
Correspondentieadres: hr.prof.dr.P.F.A.Mulders (p [dot] mulders [at] uro [dot] umcn [dot] nl).

- Jaarlijks wordt bij ruim 1500 nieuwe patiënten niercelkanker gediagnosticeerd en overlijden er ongeveer 850 personen aan de gevolgen van deze aandoening.

- De richtlijn ‘Niercelcarcinoom’ bevat aanbevelingen voor diagnostiek (beeldvorming, pathologisch onderzoek, histopathologische classificatie) en therapie (chirurgische behandeling en chemo-, immuno- en radiotherapie) voor de klinische praktijk.

- Bij de beeldvormende diagnostiek wordt CT van buik en thorax aanbevolen. Voor scintigrafie is geen plaats.

- De term ‘grawitz-tumor’ is obsoleet geworden en dient te worden vervangen door ‘niercelcarcinoom’ met een histologische subtypeaanduiding volgens de WHO-classificatie van 2004.

- De laparoscopische radicale nefrectomie is oncologisch even effectief als de open chirurgische benadering voor gelokaliseerde tumoren (T1 en T2) en mogelijk ook voor T3-tumoren, en heeft een lagere morbiditeit door het minder invasieve karakter van de ingreep. Wel is het een ingreep waar voldoende ervaring voor nodig is.

- Bij partiële nefrectomie volstaat een zeer geringe marge gezond weefsel. Een vriescoupe van de resectiemarge lijkt niet nodig.

- Bij patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom die in aanmerking komen voor immunotherapie geeft het verwijderen van de niertumor een overlevingswinst.

- Metastasectomie bij patiënten met een solitaire metastase verbetert de overlevingsduur.

- De meeste cytostatica die tegenwoordig worden toegepast zijn niet effectief bij het niercelcarcinoom.

- Er lijkt een plaats te zijn voor behandeling met interferon alfa bij patiënten met goede prognostische factoren, gezien het overlevingsvoordeel dat in onderzoek is gevonden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:376-80

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.