Print deze samenvatting
Home
Gepubliceerd op: 24-06-2003 (in print verschenen in week 25 2003)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1241
In het kort

J.M. van der Klooster

Pneumokokkensepsis na splenectomie is een foudroyant ziektebeeld met een mortaliteit van meer dan 50. In het geval van electieve splenectomie wordt pneumokokkenvaccinatie doorgaans 2 weken vóór de ingreep uitgevoerd. Bij patiënten met een miltextirpatie wegens trauma is het optimale tijdstip van vaccinatie niet duidelijk. Shatz et al. verrichtten een prospectief gerandomiseerd onderzoek naar de antistofvorming na pneumokokkenvaccinatie op 14 of 28 dagen na de miltextirpatie.1

Bij 38 patiënten die met spoed een miltresectie wegens trauma hadden ondergaan werd polyvalent pneumokokkenvaccin (Pneumovax) toegediend op de 14e (n = 20) of 28e (n = 18) postoperatieve dag. Antistoftiters (ELISA-IgG) en ...

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.