Print deze samenvatting
Home
Gepubliceerd op: 16-04-2012 (in print verschenen in week 16 2012)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4342
Onderzoek
  • Dossier: Kwaliteitsindicatoren

Maarten J. van der Laan

,

Ron Balm

,

Jos A.P. van der Sloot

,

Markus W. Hollmann

,

Jim A. Reekers

en

Dink A. Legemate

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: dr. M.J. van der Laan, chirurg; dr. R. Balm, vaatchirurg; prof.dr. D.A. Legemate, vaatchirurg-epidemioloog.

Afd. Intensive Care: dr. J.A.P. van der Sloot, cardioloog-intensivist.

Afd. Anesthesiologie: prof.dr. M.W. Hollmann, anesthesioloog.

Afd. Radiologie: prof.dr. J.A. Reekers, interventieradioloog.

Contactpersoon: prof.dr. D.A. Legemate (d [dot] a [dot] legemate [at] amc [dot] uva [dot] nl).

Doel

Het berekenen van de postoperatieve mortaliteit van patiënten die een electieve operatie voor een asymptomatisch aneurysma aortae abdominalis (AAA) ondergingen in het AMC. Deze cijfers werden vergeleken met nationale cijfers en met gegevens uit de literatuur.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Retrospectieve analyse van alle patiënten die een electieve open of endovasculaire interventie ondergingen in verband met een asymptomatisch aneurysma van de infrarenale abdominale aorta ≥ 5,5 cm in de periode 2004-2010.

Resultaten

In de studieperiode werden in totaal 234 patiënten electief aan een abdominaal aneurysma van de aorta geopereerd (129 conventionele en 104 endovasculaire interventies). In deze periode zijn 3 (1,3%) patiënten overleden gedurende hun opname dan wel binnen 30 dagen na de interventie. Van de 73 patiënten ≥ 75 jaar overleden er 2 (2,7%). Geen van de overleden patiënten werd endovasculair behandeld.

Conclusie

De gepresenteerde cijfers van electieve aneurysmachirurgie in het AMC zijn gunstig in vergelijking met de gepubliceerde landelijke mortaliteitcijfers van meer dan 5% voor patiënten ≥ 65 jaar en meer dan 10% voor patiënten ≥ 75 jaar. Wegens het ontbreken van gerandomiseerde trials voor behandeling van aneurysma’s ≥ 5,5 cm zijn er veel onzekerheden over de met een operatie te behalen overlevingswinst. Het is voor elke kliniek belangrijk de zorg rondom electieve aneurysmachirurgie zo in te richten dat de mortaliteit minimaal is. Een goed op elkaar ingespeeld behandelteam en zorgvuldige patiëntenselectie zijn daarbij belangrijke factoren.

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.