Gepubliceerd op: 13-03-2012 (in print verschenen in week 17 2012)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3920
Casuïstiek

Bart Grimminck

,

Huib de Jong

,

Menno Sluzewski

en

Charles C. Obihara

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.

Afd. Kindergeneeskunde; drs. B. Grimminck, coassistent; dr. C.C. Obihara, kinderarts.

Afd. Radiologie; dr. M. Sluzewski, radioloog.

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen.

drs. H. de Jong, kinderarts, fellow kindernefrologie.

Contactpersoon: dr. C.C. Obihara (c [dot] obihara [at] elisabeth [dot] nl).

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
 
Op pagina 3 staat dat complement C3 in urine werd bepaald; dit moet zijn in het bloed.
In tabel 2 ontbreekt de eenheid achter totaal eiwit: het gaat om 2,37 g/24 h

Achtergrond

Het posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) is een zeldzame complicatie bij kinderen met een post-streptokokkenglomerulonefritis (PSGN).

Casus

Een 8-jarige jongen werd naar de Spoedeisende Hulp gebracht met convulsies, voorafgegaan door acute hoofdpijnaanvallen en braken. Hij was hypertensief en had periorbitaal oedeem. Aanvullend onderzoek toonde proteïnurie, hematurie en intracerebrale afwijkingen. De recente voorgeschiedenis vermeldde een streptokokkentonsillitis waarvoor patiënt een week eerder een orale amoxicillinekuur had gehad. De diagnose ‘PRES ten gevolge van een PSGN’ werd gesteld, waarna de patiënt succesvol behandeld werd met anticonvulsiva en antihypertensiva en opknapte zonder restverschijnselen.

Conclusie

PRES is een zeldzaam syndroom dat zich kan manifesteren bij kinderen als complicatie van een PSGN. Door vroegtijdige herkenning en adequate behandeling kan men blijvende schade aan de hersenen en mogelijk overlijden voorkomen.

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.