Print deze samenvatting
Home
Gepubliceerd op: 20-10-1988 (in print verschenen in week 39 2009)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:1988119370001A
Onderzoek

H.J.M. Groen

,

J.G. Smits

,

P.M. Pijpers

,

A. Dolman

en

J.H.M. Lockefeer

Auteursinformatie
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.
Afd. Interne Geneeskunde: H.J.M.Groen, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Longziekten, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam); A.Dolman en dr.J.H.M.Lockefeer, internisten.
Afd. Pathologische Anatomie: J.G.Smits, assistent-geneeskundige; P.M.Pijpers, patholoog-anatoom.
Correspondentieadres: H.J.M.Groen.

De ziekte van Castleman (benigne reuzenlymfoom) is een zeldzame aandoening van onbekende oorsprong waarvan in de literatuur ongeveer 300 gevallen zijn beschreven. De afwijking manifesteert zich veelal als een solitaire benigne tumor, die vaak in het mediastinum is gelegen (63). Er zijn histologisch twee vormen te onderscheiden: het hyaliene-vasculaire type en het plasmaceltype. Wij zagen in de afgelopen 10 jaar 3 patiënten, van wie één met het hyaliene-vasculaire type en twee met het plasmaceltype van de ziekte. Voor zover wij konden nagaan werd bij de solitaire vorm de lies als lokalisatie niet eerder beschreven.

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.