Gepubliceerd op: 20-09-2010 (in print verschenen in week 38 2010)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C678
Nieuws
  • Open
Late geboorte verhoogt risico op cerebrale parese

Esther van Osselen

Hoe verder van de uitgerekende datum een geboorte plaatsvindt, hoe groter de kans dat het kind een cerebrale parese (CP) ontwikkelt. Dat geldt ook binnen de termijn van 37 tot en met 42 weken die als een gezonde zwangerschapsduur geldt. In de eerste week van de aterme periode is de kans op een kind dat CP krijgt bijna dubbel, aan het einde haast anderhalf maal zo groot als de kans bij een termijn van 40 weken.

Dat blijkt uit een groot Noors onderzoek naar CP, een syndroom van spastische verlammingen en andere neurologische afwijkingen dat zich in de vroege kindertijd manifesteert (JAMA. 2010;304:976-82). CP is de belangrijkste oorzaak van handicaps bij kinderen.

De onderzoekers bestudeerden de gegevens van ruim 1,5 miljoen geboorten in Noorwegen tussen 1967 en 2001. Zij koppelden die data aan een verzekeringsregistratie van vrijwel alle gevallen van CP. In totaal werden 1938 kinderen geboren die CP ontwikkelden. Het absolute risico is klein, en varieert van 0,99 gevallen per 1000 geboorten bij een zwangerschapstermijn van 40 weken, tot 1,91/1000 bij 37 weken en 1,44/1000 bij 42 weken.

De onderzoekers denken niet dat CP wordt veroorzaakt door een te korte of te lange zwangerschapsduur. Zij redeneren juist omgekeerd dat de aanleg voor CP de timing en het verloop van de bevalling ongunstig beïnvloedt. Het hogere aantal complicaties tijdens de bevalling kan dan niet alleen worden opgevat als oorzaak van CP, maar ook als een gevolg van een afwijkende ontwikkeling van het foetale brein.

Hoe het begin en het verloop van de bevalling precies wordt gereguleerd, is deels nog onopgehelderd. Het foetale brein lijkt echter van belang. Ook bij andere aangeboren afwijkingen die hersenschade met zich meebrengen, is een verband met zwangerschapsduur gevonden. Voor bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen aan de tractus digestivus geldt zo’n verband weer niet.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)


Reactie toevoegen

Reacties

Titel bericht late geboorte en cerebrale parese

Gisteren kreeg ik het NTvG in handen en las het korte stukje 'Late geboorte verhoogt risico op cerebrale parese'.
Het moet me van het hart dat ik de titel van dit stukje niet zo zorgvuldig vind.
Door deze titel zal menigeen, al is het voor even, bevestigd vermoeden wat ze al dachten;
beter een zwangerschap niet te lang door laten lopen, want dat verhoogt de kans op CP.
En dat, terwijl vervolgens duidelijk wordt dat het zo simpel niet is, en dat de titel dus net zo goed had kunnen zijn:
'Aanleg voor cerebrale parese verhoogt het risico op late geboorte'.
Dat was dan ook in de huidige tijd, waarin het laten voortduren van zwangerschappen die de eenenveertig weken
passeren onder druk staat, wat mij betreft een gepastere aanhef geweest.
Rebekka Visser, verloskundige te Middelstum