In memoriam

 
Doel van een In Memoriam is mensen op de hoogte brengen van het overlijden van een collega en verhalen over interessante levens openbaar maken.
Een In memoriam geeft een korte beschrijving van het leven van de overledene. Vermeld in ieder geval de personalia (inclusief voornaam), opleiding, specialisme, vestigingsplaats en datum van overlijden. Denk vooral na over de kern van uw boodschap (waarom was de overledene een goede dokter, goed onderzoeker of goed mens). Anekdotes zijn voor intimi vaak aardig, maar voor lezers lang niet altijd. Ook in deze rubriek zien wij graag een persoonlijke benadering.
 
Omvang
Gebruik bij voorkeur niet meer dan 300 woorden.
 
Figuur
Bij een In memoriam plaatsen we altijd een redelijk recente foto.
 
Aanleveren
Lever een In memoriam aan via de gewone redactie e-mail: redactie@ntvg.nl en niet via ons elektronisch indiensysteem.
 
Waar plaatsen we een IM?
We plaatsen In Memoria in principe alleen op het web. De hoofdredactie kan van die stelregel afwijken bij oudredacteuren van het Tijdschrift. Op papier maken we van tijd tot tijd een klein blokje waarin we verwijzen naar een aantal IM